Nieuw woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 gaat dit veranderen. Via Woonplaatbeginsel.info informeren, verbinden en helpen we gemeenten en zorgaanbieders met een soepele implementatie. Ons doel: ervoor zorgen dat de kinderen hier niets van gaan merken.

Belangrijkste wijziging

Er is breed draagvlak onder jeugdhulpaanbieders en gemeenten voor de aanpassing. In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag. Dit is een ouder, voogd of instelling. Dit maakt de uitvoering van de huidige wet complex.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de gemeente waar de jeugdige zelf woont financieel verantwoordelijk. Aaneengesloten zorg met verblijf vormt daarbij een belangrijke uitzondering. Voor zorg met verblijf wordt de oorspronkelijke gemeente verantwoordelijk. Door deze wetswijziging gaat de financiƫle verantwoordelijkheid voor een groot aantal jeugdzorgtrajecten veranderen.

Quoratio kijkt verder dan wet- en regelgeving

In de overgangsperiode gaan er voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders extra administratieve lasten ontstaan. Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen helpt om inzicht te krijgen in dit omvangrijke project en te helpen bij een succesvolle overgang. Voor gemeenten is er een Quickscan ontwikkeld waarmee we op korte termijn de impact kunnen bepalen. Ook is de toewijzingstool gratis beschikbaar. Deze tool helpt om per dossier te bepalen welke gemeente verantwoordelijkheid is per 1 januari 2022.