Nieuw woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 gaat dit veranderen. Via deze website informeren, verbinden en helpen we gemeenten en zorgaanbieders met een soepele implementatie. Ons doel: zorgen voor een soepele administratieve overgang waarbij de zorg probleemloos door blijft gaan.

Belangrijkste wijziging

In het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar de woonplaats van het gezag. Dit is een ouder, voogd of instelling. Dit maakt de uitvoering extra complex. Vanaf 1 januari 2022 ontstaan er twee scenario’s. In het geval van alleen ambulante zorg wordt de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven (BRP) financieel verantwoordelijk. Als er sprake is van verblijfszorg, dan moet er gekeken worden waar de jeugdige stond ingeschreven (BRP i.c.m. met andere bronnen) direct voorafgaand aan de start van het zorgtraject. Deze gemeente blijft financieel verantwoordelijk voor de verlening van alle jeugdzorg tot het moment dat er geen sprake meer is van zorg met een verblijfscomponent. Door deze wetswijziging gaat de financiĆ«le verantwoordelijkheid voor ruim 25.000 jeugdzorgtrajecten veranderen en zal er een andere verdeling volgen van het jeugdzorgbudget.

Quoratio kijkt verder dan wet- en regelgeving

In de overgangsperiode gaan er voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders extra administratieve lasten ontstaan. Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen helpt om inzicht te krijgen in dit omvangrijke project en te helpen bij een succesvolle overgang. Voor gemeenten is er een Quickscan ontwikkeld waarmee we op korte termijn de impact kunnen bepalen. Ook is de toewijzingstool gratis beschikbaar. Deze tool helpt om per dossier te bepalen welke gemeente verantwoordelijkheid is per 1 januari 2022.