Planning op hoofdlijnen: routekaart implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 2022

Er is een nieuwe routekaart beschikbaar. Met behulp van de routekaart kunt u een inschatting maken van de benodigde capaciteit in 2021.

Bron: Ketenbureau i-Sociaal Domein