Update documentatie Implementatie Woonplaatsbeginsel

Begin februari is de nieuwe versie van de routekaart gepubliceerd, heeft VWS een toelichting gegeven op ‘aansluitend verblijf’ en is er een stappenplan uitgewerkt voor de selectie van de jeugdigen. Het stappenplan wordt nu getest en vervolgens verder uitgewerkt. Zie de pagina documentatie Woonplaatsbeginsel voor alle actuele documenten.