Impact op de nieuwe verdeling gemeentefonds

Het nieuwe Woonplaatsbeginsel kan grote impact hebben op de begroting. In de bijlage van het voorstel voor de nieuwe verdeelsleutel is de impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel in een aparte kolom meegenomen. Klik hier of bezoek de pagina documentatie.