Nieuwe Documentatie

Er is een nieuwe versie van de Routekaart beschikbaar gesteld. Ook is er een nieuwe notitie gepubliceerd met betrekking tot de zorgcontractering en een handreiking met betrekking tot de bepaling van het Jeudgbudget 2022. Op 24 maart was de 2e Webinar vanuit het i-Sociaal Domein en de komende week wordt meer aanvullende informatie verwacht. Klik hier voor alle beschikbare documentatie.