Onderschat niet de impact van het nieuwe Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg

Quoratio Sociaal Domein & Uitkeringen is vanaf de start dit jaar actief aan de slag gegaan met het nieuwe woonplaatsbeginsel. Inmiddels hebben wij veel gemeenten gesproken en worden meerdere gemeenten ondersteund bij de implementatie. Dit is bijzonder leerzaam en we delen daarom onze inzichten in een nieuwe artikel.