Nieuwe CBS simulatie WPB beschikbaar

Op 12 mei 2021 is de nieuwe simulatie van het Woonplaatsbeginsel gepubliceerd. Deze is hier terug te vinden onder 5. Begroting 2022.