FAQ

Hier vind je veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is ook mogelijk om te sorteren op een categorie. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Mail ons en wij proberen de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact

Antwoord: Nee, beiden zijn vormen van verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Nee, maar voor jeugdigen onder voogdij moet worden uitgezocht in welke gemeente zij ingeschreven stonden tijdens de start van (aaneengesloten) verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Onder het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar het woonadres van de gezagsdrager. Hierdoor is de gemeente waar de zorg met verblijf wordt verleend financieel verantwoordelijk bij voogdij of in de periode 18 tot 23 jaar. Het uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is dat de gemeente waar de jeugdige met zijn woonadres staat ingeschreven (BRP) verantwoordelijk is. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt: de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan een (of meerdere aaneengesloten) verblijfstraject(en) zijn woonadres had volgens de BRP, is verantwoordelijk.

Categorie: Proces

Antwoord: Dag 1 van een zorgtraject met verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Pleegzorg en gezinshuiszorg zijn beiden vormen van verblijf. De startdatum is dan de eerste vorm van zorg met verblijf, erbij van uitgaande dat dit aaneengesloten zorg is geweest.

Categorie: Proces

Antwoord: Het gezag is niet relevant binnen het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het woonadres van de jeugdige bij de start van (aaneengesloten) verblijf bepaalt de verantwoordelijke gemeente.

Categorie: Proces

Antwoord: De verantwoordelijke gemeente wordt op een andere manier bepaald voor ambulante zorg dan voor zorg met verblijf. Als een jeugdige zorg met verblijf ontvangt, wordt hij/zij (soms) ingeschreven op het adres van de verblijf locatie in de BRP. Dit adres kan zich in een andere gemeente bevinden dan de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt.

Categorie: Proces

Antwoord: De startdatum van het (aaneengesloten) verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Het gaat in dit geval om doorlopend verblijf.

Categorie: Proces

Antwoord: Dagbehandeling valt onder ambulante zorg.

Categorie: Proces

Antwoord: Totdat er geen sprake meer is van jeugdhulp met verblijf. Dit kan zijn tot maximaal 23 jaar of tot het moment dat de bekostiging vanuit de Jeugdwet wordt beƫindigd. Het kan wel zijn dat het verblijf doorgaat, maar nu vanuit een andere financieringsstroom (bv WMO, WLZ) wordt betaald.

Categorie: Proces

Antwoord: Zie hiervoor de toelichting Proces contractering t.b.v. Woonplaatsbeginsel bij documentatie.

Categorie: Proces

Antwoord: Er is sprake van aaneengesloten verblijf als de jeugdige doorgaat met de zorg met verblijf. Er is geen sprake van aaneengesloten verblijf wanneer er een stop wordt ingevoerd of als er een gat is vanwege administratieve redenen.

Categorie: Proces

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact