FAQ

Hier vind je veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is ook mogelijk om te sorteren op een categorie. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Mail ons en wij proberen de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact

Antwoord: In het geval van een verhuizing waarbij alleen sprake is van één of meerdere vormen van ambulante jeugdzorg, wordt de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Dit geldt direct vanaf de dag dat de verhuizing officieel gemeld en geregistreerd is, zoals bedoeld in de Wet BRP. De zorg moet dan worden overgedragen van de oude naar de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder(s) moeten worden geïnformeerd.

Voor alle duidelijkheid, als er naast ambulante zorg ook zorg met verblijf is, dan is er sprake van aansluitend verblijf en blijft dezelfde gemeente verantwoordelijk. Zie hiervoor ook de Factsheet uitleg aansluitend verblijf.

Antwoord: Wanneer een jeugdige zowel ambulante zorg als zorg met verblijf ontvangt, dan is zorg met verblijf leidend. Dit gaat dus via dezelfde route als voor een jeugdige die alleen zorg met verblijft heeft. De gemeente die als verantwoordelijke wordt aangewezen volgens de zorg met verblijf, is onder het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk voor zowel de ambulante zorg als de zorg met verblijf. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet verdeeld over meerdere gemeenten.

Antwoord: Ja, het gaat over de jeugdigen die vallen onder de Jeugdwet.

Antwoord: Nee, dit is niet relevant voor het bepalen van de verantwoordelijkheid. Om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor een jeugdige met ambulante zorg, wordt er onder het nieuwe woonplaatsbeginsel gekeken naar het woonadres van de jeugdige in de BRP. Als de jeugdige verhuist naar een andere gemeente, wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdige dus ook overgedragen naar de nieuwe gemeente.

Antwoord: Als een Nederlandse gemeente voor de zorg verantwoordelijk is, dan geldt hetzelfde als voor geleverde zorg binnen Nederland.

Als een jeugdige een indicatie heeft die doorloopt in 2022 dan is de huidige gemeente nog verantwoordelijk voor het bepalen van het PGB. Als de jeugdige na 1-1-2022 moet worden overgedragen, dan dient de nieuwe gemeente dit budget over te nemen. Hier geldt dezelfde overgangsbepaling als bij Zorg in Natura.

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact