FAQ

Hier vind je veel gestelde vragen en antwoorden over het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is ook mogelijk om te sorteren op een categorie. Staat jouw vraag er nog niet tussen? Mail ons en wij proberen de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact

Antwoord: Deeltijdpleegzorg is expliciet benoemd als zorg met verblijf in de memorie van toelichting, dus moet als zodanig gezien worden. Gemeenten kunnen wel in onderling overleg vaststellen da het logischer is om de financiering van de zorg anders te beleggen. Wettelijk mag dit.

Categorie: Verblijf

Verblijf | Verantwoordelijke gemeente | Privacy/AVG |Proces | Impact