Gemeenten

Positieve doorwerking

Het nieuwe woonplaatsbeginsel zorgt voor meer duidelijkheid. Na de implementatie zal er minder discussie zijn over de financiƫle verantwoordelijkheid. Het zorgt voor administratieve lastenverlichting en daarmee betere zorg, vastlegging en rechtmatigheid. Ook voorkomt het negatieve prikkels op het vlak van de huisvesting van jeugdzorgaanbieders binnen de gemeentegrenzen.

Kantekening volgens gemeenten

Gemeenten hebben de kanttekening gemaakt dat een definitie zonder toevoeging van een termijn een negatieve doorwerking heeft. Dit kan leiden tot situaties waar gemeenten langdurig verantwoordelijk blijven voor de zorg en ondersteuning van kinderen. Het woonplaatsbeginsel kan hierdoor voor gemeenten een negatieve impact hebben op de gemeentelijke begroting. Dit vergroot het belang van een goede inventarisatie vooraf.

Er is steeds meer informatie beschikbaar over de implementatie van het woonplaatsbeginsel. Elke gemeente moet de volgende stappen zetten:

Stappenplan gemeenten

  1. Inventariseer de verwachte jeugdzorgpopulatie voor januari 2022 op persoonsniveau.
  2. Bepaal per jeugdigen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de financiering van de jeugdzorg.
  3. Bereid de administratieve overdracht goed voor en faciliteer en begeleid deze zorgvuldig.
Leidende Rol

In het traject hebben gemeenten de leidende rol. Zorgaanbieders zijn hierdoor sterk afhankelijk van gemeenten.

Aanpak Implementatie Woonplaatsbeginsel

De implementatie van het Woonplaatsbeginsel is een omvangrijk project. Het is daarom van belang om tijdig te starten en gestructureerd te werk te gaan. Daarom delen wij kennis en staan wij klaar om te helpen:

Quickscan: Met onze Quickscan helpen wij gemeenten binnen enkele dagen inzicht te krijgen in de Jeugdpopulatie.

Projectmanagement: Onze projectmanagers zorgen voor een succesvol implementatietraject.
Capaciteit: Door tijdelijke ondersteuning van onze trainees en consultants zijn wij instaat om snel op- en af te schalen.
Aanpassen instroomproces: Wij helpen met het beschrijven en inrichten van een toekomstbestendig instroomproces.