Quickscan van huidige situatie

Hoe staat jouw gemeente ervoor?

Om de juiste aanpak te bepalen is het van belang om inzichtelijk te maken hoe de organisatie er voorstaat. Daarom hebben wij speciaal voor het woonplaatsbeginsel een Quickscan ontwikkeld. De Quickscan ziet er als volgt uit:

  • Inventarisatie: We kijken naar mensen, processen en systemen.
  • Interviews: Door middel van interviews wordt de beoordeling van de jeugdzorg administratie inzichtelijk gemaakt.
  • Advies: Op basis van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak gemaakt inclusief aanbevelingen.
  • Kosten: Geschatte kosten €1.475,- ex BTW.

Wil je meer weten over de Quickscan?