Kan aaneengesloten verblijf bij meerdere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Het gaat in dit geval om doorlopend verblijf. Om de startdatum van het verblijf te bepalen, kijk je naar de adreshistorie van de jeugdige en van de ouders. De gemeente waarin de jeugdige voor het laatst woonachtig was bij een van de ouders, is de (nieuwe) verantwoordelijke gemeente.

Hoelang kan aaneengesloten verblijf duren?

Antwoord: Totdat er geen sprake meer is van jeugdhulp met verblijf. Dit kan zijn tot maximaal 23 jaar of tot het moment dat de bekostiging vanuit de Jeugdwet wordt beƫindigd. Het kan wel zijn dat het verblijf doorgaat, maar nu vanuit een andere financieringsstroom (bv WMO, WLZ) wordt betaald.