Hoe moeten we omgaan met jeugdigen die zorg krijgen op basis van een PGB?

Als een jeugdige een indicatie heeft die doorloopt in 2022 dan is de huidige gemeente nog verantwoordelijk voor het bepalen van het PGB. Als de jeugdige na 1-1-2022 moet worden overgedragen, dan dient de nieuwe gemeente dit budget over te nemen. Hier geldt dezelfde overgangsbepaling als bij Zorg in Natura.

Is het relevant of er voorafgaand aan de zorg met verblijf een ambulant traject is geweest?

Antwoord: Nee, dit is niet relevant voor het bepalen van de verantwoordelijkheid. Om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor een jeugdige met ambulante zorg, wordt er onder het nieuwe woonplaatsbeginsel gekeken naar het woonadres van de jeugdige in de BRP. Als de jeugdige verhuist naar een andere gemeente, wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdige dus ook overgedragen naar de nieuwe gemeente.

Wat is bij een jeugdige met zowel ambulante- als verblijf zorg leidend voor het woonplaatsbeginsel?

Antwoord: Wanneer een jeugdige zowel ambulante zorg als zorg met verblijf ontvangt, dan is zorg met verblijf leidend. Dit gaat dus via dezelfde route als voor een jeugdige die alleen zorg met verblijft heeft. De gemeente die als verantwoordelijke wordt aangewezen volgens de zorg met verblijf, is onder het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk voor zowel de ambulante zorg als de zorg met verblijf. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet verdeeld over meerdere gemeenten.

Welke gemeente wordt verantwoordelijk als een jeugdige verhuist gedurende een ambulant zorgtraject?

Antwoord: In het geval van een verhuizing waarbij alleen sprake is van één of meerdere vormen van ambulante jeugdzorg, wordt de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Dit geldt direct vanaf de dag dat de verhuizing officieel gemeld en geregistreerd is, zoals bedoeld in de Wet BRP. De zorg moet dan worden overgedragen van de oude naar de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder(s) moeten worden geïnformeerd.

Voor alle duidelijkheid, als er naast ambulante zorg ook zorg met verblijf is, dan is er sprake van aansluitend verblijf en blijft dezelfde gemeente verantwoordelijk. Zie hiervoor ook de Factsheet uitleg aansluitend verblijf.