Flexibel behandelen kan bestaan uit ambulante zorg en verblijf. Verblijf is dan niet altijd aangesloten. In welke groep vallen deze jeugdigen?

Antwoord: Er wordt onderscheid gemaakt tussen regelmatig terugkerend verblijf en onregelmatig verblijf. Wanneer er sprake is van logeren en dit is niet regelmatig, dan is er sprake van ambulante zorg. Als een traject in principe ambulant is maar kan worden opgeschaald naar zorg met verblijf, wordt dit ook gezien als ambulante zorg. In deze voorbeelden is er geen sprake van regelmatig of aaneengesloten verblijf.

Deeltijdpleegzorg is dat ook verblijf? Een jeugdige staat ingeschreven bij moeder. Gemeente heeft een beschikking afgegeven voor deeltijdpleegzorg. Valt deze jeugdige ook onder verblijf (terwijl jeugdige bij moeder staat ingeschreven)?

Antwoord: Deeltijdpleegzorg is expliciet benoemd als zorg met verblijf in de memorie van toelichting, dus moet als zodanig gezien worden. Gemeenten kunnen wel in onderling overleg vaststellen da het logischer is om de financiering van de zorg anders te beleggen. Wettelijk mag dit.