Hoe moeten we omgaan met jeugdigen die zorg krijgen op basis van een PGB?

Als een jeugdige een indicatie heeft die doorloopt in 2022 dan is de huidige gemeente nog verantwoordelijk voor het bepalen van het PGB. Als de jeugdige na 1-1-2022 moet worden overgedragen, dan dient de nieuwe gemeente dit budget over te nemen. Hier geldt dezelfde overgangsbepaling als bij Zorg in Natura.

Categorie: Verantwoordelijke gemeente