Hoe ver moet er worden teruggekeken om een startdatum van zorg met verblijf te kunnen bepalen?

Antwoord: Er wordt zo ver teruggekeken als mogelijk/nodig is. Hier is geen limiet aan verbonden.