Hoe te handelen bij jeugdigen die zorg (met verblijf) ontvangen in het buitenland?

Antwoord: Als een Nederlandse gemeente voor de zorg verantwoordelijk is, dan geldt hetzelfde als voor geleverde zorg binnen Nederland.