Is het relevant of er voorafgaand aan de zorg met verblijf een ambulant traject is geweest?

Antwoord: Nee, dit is niet relevant voor het bepalen van de verantwoordelijkheid. Om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor een jeugdige met ambulante zorg, wordt er onder het nieuwe woonplaatsbeginsel gekeken naar het woonadres van de jeugdige in de BRP. Als de jeugdige verhuist naar een andere gemeente, wordt de verantwoordelijkheid voor de jeugdige dus ook overgedragen naar de nieuwe gemeente.

Categorie: Verantwoordelijke gemeente