Kan aaneengesloten verblijf bij meerdere zorgaanbieders hebben plaatsgevonden?

Antwoord: Ja, dat is mogelijk. Het gaat in dit geval om doorlopend verblijf. Om de startdatum van het verblijf te bepalen, kijk je naar de adreshistorie van de jeugdige en van de ouders. De gemeente waarin de jeugdige voor het laatst woonachtig was bij een van de ouders, is de (nieuwe) verantwoordelijke gemeente.

Category: Proces