Onder welke groep vallen kinderen waarvan de moeder intramurale zorg ontvangt?

Antwoord: Dit is nog niet uitgewerkt.