Hoe wordt er omgegaan met geheime plaatsingen en/of wanneer het BSN niet gebruikt mag worden?

Antwoord: Vanuit het ministerie van VWS is er een protocol waarmee de gemeente uiteindelijk de verantwoordelijke gemeente vaststelt indien er sprake is van een geheim adres. Eerst wordt gekeken of het woonadres, of als alternatief het verblijfadres van de moeder op de geboortedag van het kind, bekend is. Zo ja, dan is die gemeente verantwoordelijk. Als deze niet bekend is, dan wordt de ware verblijfplaats bekeken en is die gemeente verantwoordelijk. Als hieruit volgens de gemeente een “oneerlijke” situatie ontstaat, dan staat het die gemeente vrij om in overleg de jeugdige alsnog bij een andere gemeente onder te brengen. De eerstverantwoordelijke gemeente blijft financieel verantwoordelijk totdat dit is geregeld. Het is verboden om naderhand bij de zorgaanbieder geld terug te vorderen.

Categorie: Privacy/AVG