Hoe worden verhuizingen procesmatig (berichtenverkeer) afgehandeld?

Antwoord: Hier volgt een handreiking voor. De verwachting is dat dit op dezelfde manier zal worden afgehandeld als hoe nu een gezagdrager verhuist.