Welke gemeente wordt verantwoordelijk als een jeugdige verhuist gedurende een ambulant zorgtraject?

Antwoord: In het geval van een verhuizing waarbij alleen sprake is van één of meerdere vormen van ambulante jeugdzorg, wordt de nieuwe gemeente verantwoordelijk voor de zorg. Dit geldt direct vanaf de dag dat de verhuizing officieel gemeld en geregistreerd is, zoals bedoeld in de Wet BRP. De zorg moet dan worden overgedragen van de oude naar de nieuwe gemeente en de zorgaanbieder(s) moeten worden geïnformeerd.

Voor alle duidelijkheid, als er naast ambulante zorg ook zorg met verblijf is, dan is er sprake van aansluitend verblijf en blijft dezelfde gemeente verantwoordelijk. Zie hiervoor ook de Factsheet uitleg aansluitend verblijf.

Categorie: Verantwoordelijke gemeente