Is (1 x per maand) logeren ook verblijf? Wanneer spreek je bij logeren over (aaneengesloten) verblijf?

Antwoord: In een nadere toelichting wordt onderscheid gemaakt tussen regelmatig terugkerend verblijf en onregelmatig verblijf. Logeren op onregelmatige basis wordt gezien als ambulante zorg. Als een traject in principe ambulant is, maar wel opgeschaald kan worden naar zorg met verblijf, wordt dit ook gezien als ambulante zorg. Als er één keer per maand wordt gelogeerd, dan wordt dat gezien als regelmatig terugkerend verblijf. Conclusie: Bij één keer per maand is er sprake van zorg met verblijf.