Waarom is er voor gekozen om zo ver terug te kijken bij de startdatum van zorg met verblijf?

Antwoord: Betrokken partijen vinden dat deze keuze het dichtstbij de geest van de wet ligt.