Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen ambulante zorg en zorg met verblijf?

Antwoord: De verantwoordelijke gemeente wordt op een andere manier bepaald voor ambulante zorg dan voor zorg met verblijf. Als een jeugdige zorg met verblijf ontvangt, wordt hij/zij (soms) ingeschreven op het adres van de verblijf locatie in de BRP. Dit adres kan zich in een andere gemeente bevinden dan de gemeente waar de jeugdige oorspronkelijk vandaan komt.

Categorie: Proces