Wat als het gezag bij een gecertificeerde instelling ligt?

Antwoord: Het gezag is niet relevant binnen het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het woonadres van de jeugdige bij de start van (aaneengesloten) verblijf bepaalt de verantwoordelijke gemeente.

Categorie: Proces