Wat gebeurt er als een jeugdige eerst pleegzorg en vervolgens gezinshuiszorg ontvangt?

Antwoord: Pleegzorg en gezinshuiszorg zijn beiden vormen van verblijf. De startdatum is dan de eerste vorm van zorg met verblijf, erbij van uitgaande dat dit aaneengesloten zorg is geweest.