Wat is bij een jeugdige met zowel ambulante- als verblijf zorg leidend voor het woonplaatsbeginsel?

Antwoord: Wanneer een jeugdige zowel ambulante zorg als zorg met verblijf ontvangt, dan is zorg met verblijf leidend. Dit gaat dus via dezelfde route als voor een jeugdige die alleen zorg met verblijft heeft. De gemeente die als verantwoordelijke wordt aangewezen volgens de zorg met verblijf, is onder het nieuwe woonplaatsbeginsel verantwoordelijk voor zowel de ambulante zorg als de zorg met verblijf. De verantwoordelijkheid voor de zorg wordt niet verdeeld over meerdere gemeenten.

Categorie: Verantwoordelijke gemeente