Verlengde jeugdzorg (verblijf): Wat is de werkelijke startdatum wanneer de jeugdige meerderjarig is?

Antwoord: De startdatum van het (aaneengesloten) verblijf.