Wat is het verschil tussen het huidige en het nieuwe woonplaatsbeginsel?

Antwoord: Onder het huidige woonplaatsbeginsel wordt er gekeken naar het woonadres van de gezagsdrager. Hierdoor is de gemeente waar de zorg met verblijf wordt verleend financieel verantwoordelijk bij voogdij of in de periode 18 tot 23 jaar. Het uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel is dat de gemeente waar de jeugdige met zijn woonadres staat ingeschreven (BRP) verantwoordelijk is. Bij jeugdhulp met verblijf is het uitgangspunt: de gemeente waar de jeugdige voorafgaand aan een (of meerdere aaneengesloten) verblijfstraject(en) zijn woonadres had volgens de BRP, is verantwoordelijk.

Categorie: Proces