Wordt er onderscheid gemaakt tussen jeugdigen zonder voogdij en jeugdigen onder voogdij?

Antwoord: Nee, maar voor jeugdigen onder voogdij moet worden uitgezocht in welke gemeente zij ingeschreven stonden tijdens de start van (aaneengesloten) verblijf.