Zorgaanbieders

Initiatief gemeenten

Bij de implementatie van het woonplaatsbeginsel ligt het initiatief bij gemeenten. Zorgaanbieders zijn dus in afwachting van de gemeenten.

Opvragen informatie

Een gemeente zal noodzakelijke informatie opvragen over cliënten die bekend zijn bij de zorginstelling of de onderaannemers. Dit zal met name in overleg zijn met gecertificeerde instellingen of andere verwijzers.

Contractlijsten

Als zorginstelling ontvang je een lijst(en) van de gemeente(n)* waarmee contractuele afspraken zijn. Op deze lijst(en) staat een overzicht van alle cliënten die administratief verhuist gaan worden en naar welke nieuwe gemeente dit zal zijn (conform Woonplaatsbeginsel 2022).

*Gemeenten (gemeente die de jeugdige financiert en de gemeente die de jeugdige gaat financieren) moeten ervoor zorgen dat je een contract krijgt met de nieuwe gemeente waarmee je nog geen contract hebt. Dit is een standaard contract voor maximaal een jaar.

De voorbereiding

De verwachting is dat de snelheid per gemeente zal verschillen, er kan sprake zijn van een andere bekostigingssystematiek en er kunnen andere afspraken gelden voor de codering. Het is daarom verstandig om ook als zorgaanbieder te je goed voor te bereiden op de verandering en mogelijk te starten met een inventarisatie.

Inventarisatie zorgaanbieders

De communicatie is tot op heden vooral gericht op gemeenten. Wel zijn er al diverse groepen te definiëren, waarvan met behoorlijke zekerheid te stellen is dat de gemeenten om hulp zal vragen, namelijk:

  1. Gemeenten die hebben gekozen voor een uitvoeringsvariant waarbij er geen inzicht is (geweest) in of er, en zo ja welke, vorm van jeugdhulp er is verleend.
  2. Cliënten waarvan het aannemelijk is dat zij voor 2015 al gebruik maakten van zorg met verblijf. In het Implementatieplan Woonplaatsbeginsel (Versie 1.0, p12) staat vermeld:
    “Het kan voor deze categorie lastig zijn om informatie over de woonplaats en verblijfshistorie te achterhalen…Wellicht dat de GI en/of zorgaanbieders (een deel van) de benodigde informatie, tegen een redelijke vergoeding, uit hun dossier/systeem kunnen halen en anders kan er gebruik worden gemaakt van de terugvalopties die de Wet biedt
  3. Jeugdigen waarvan de verwachting is dat er gegevens missen (BSN, adreshistorie onbekend of onvolledig, adres ouder(s) onbekend).

Ook cliënten met verblijf waarvan geen inzicht is in de volledige zorghistorie vormen complexe dossiers voor gemeenten. Hierdoor kan het niet mogelijk zijn om het (aansluitend) verblijf vast te stellen.

Zorgon

De Quoratio Groep is binnen de zorg actief onder het label Zorgon. Wij zijn marktleider op het gebied van de zorgadministratie en werken samen met o.a. Jeugdzorg- en GGZ-instellingen. Wij ondersteunen van trainees voor de uitvoer tot senior projectmanagers voor implementatietrajecten.